Wstęp:

Format paczki JARMOD jest stosowany zazwyczaj przez cheaty oraz paczki zabezpieczające przed nimi.

Rozpoznasz go jeśli w pobranym archiwum paczki znajdują się plik json i plik jar o tej samej nazwie

W nowszych wersjach może pojawić się sam plik JSON bez JAR!
Jeśli chcesz zainstalować takową paczkę modyfikacji do Crystal Launcher'a:

1. Uruchom okno z listą paczek użytkownika

2. Naciśnij tam przycisk Dodaj wersję z JSON:

3. Pojawi się okno w którym musimy podać ścieżkę do potrzebnych plików (na przykładzie BlazingPack):

1) Nazwa paczki (będzie pod taką widoczna na liście)

2) Plik JAR wersji - jeśli został dołączony do archiwum

3) Plik JSON wersji (wymagany!)

4) Ta opcja wyłącza modyfikację plików Minecrafta dzięki czemu niektóre wersje które mają specjalne zabezpieczenia (chodzi o sprawdzanie sum kontrolnych) będą mogły się uruchomić za pomocą Crystal Launchera - wyłączy to też jednocześnie obsługę skinów (nie da się jej włączyć bez modyfikacji plików)

4. Kliknij [OK]. Teraz możesz uruchomić stworzoną paczkę modyfikacji