Dodawanie paczek z CurseForge, FTB, Technic Pack, ATLauncher lub Modrinth

Tutaj dowiesz się jak dodać paczkę z CurseForge, FTB, Technic Pack, ATLauncher lub Modrinth

Dodanie paczki modyfikacji:

1. Wejdź do menadżera paczek modyfikacji

Dodaj

2. Zmień zakładkę na Paczki użytkownika

Dodaj

3. Naciśnij przycisk dodawania paczki modyfikacji

Dodaj

4. Pojawi się następujące okno:

Podaj swoją nazwę paczki [1], a następnie naciśnij przycisk reprezentujący dane repozytorium [2]

Dodaj

5. Po wczytaniu listy paczek, możesz wyszukać paczkę [1], wybrać interesującą Ciebie paczkę z listy [2] oraz wybrać wersję wybranej paczki [3]

Po wybraniu wszystkich opcji, naciśnij przycisk [4]!

Dodaj

6. Gotowe! Paczka została dodana do listy paczek modyfikacji.

Dodaj

Jeśli zechcesz usunąć paczkę modyfikacji - naciśnij przycisk Usuń paczkę